spacer
spacer search

NaMat
Napredni materiali in tehnologije

Search
spacer
header
Meni
Domov
O platformi
Člani NaMat
Publikacije in dokumenti
Povezave
FAQ
Dogodki
Kontakt
Prijavnica
Zaznamki
 
Domov arrow O platformi

Tehnološka platforma NaMat Natisni E-pošta

Tehnološke platforme TP so nov mehanizem, predlagan hkrati s strani industrije in EU, ki naj definira prioritete v raziskavah tehnologij in razvoju (RTD), časovni okvir in proračun na strateško najpomembnejših področjih, z največjim družbenim vplivom, kar bo omogočilo oblikovanje prihodnjih RTD programov v EU. TP bodo zedinile vse partnerje na isti skupni viziji in aktivnostih za realizacijo, definiranih s strateško razvojno agendo. Izvedba agende se bo realizirala delno z obstoječimi instrumenti, za najambicioznejše kompleksne agende pa z novimi instrumenti. Sistem bo osnova 7.OP.

Tehnološka platforma NaMat se je ustanovila na pobudo konzorcija TIC PoliEko in nadzornega sveta GIZ GP. Vključevanje v evropske platforme je zaradi dogajanj v Evropi potekalo dvotirno. Industrija materialov za  elektroniko (Bosch…) je formirala TP EuMat, z izrazito neusklajeno strukturo prioritet med materiali, če jo primerjamo s preteklimi vlaganji in/ali z napovedmi razvoja iz raznih raziskav. Polimeri, čeprav tudi v dolgoročnih razvojnih napovedih priznani kot osrednji funkcionalni materiali, tako v energetiki, mikro- in nanoelektroniki, in posledično v telekomunikacijah in IT tehnologijah, medicini, transportu, kot v klasičnih industrijah, so pač glede na sestavo partnerstva v EuMat omenjeni le obrobno. Industrija polimerov se je v času nastajanja EuMat pečala z drugimi problemi. Staro združenje APME je razpadlo, nastalo pa je novo Plastics Europe, poleg združenja EU PC, ki združuje močno razdrobljene in razbite predelovalce. Ko smo po objavi dokumentov EuMaT pred letom dni ugotovili še hudo mimobežnost EuMaT s celovitimi prizadevanji in napovedmi bodočih trendov na področju novih materialov, smo aktivnosti usmerili predvsem v povezovanje s sorodnimi tujimi organizacijami s ciljem korekcije EuMaT, kar nam je tudi v celoti uspelo. NaMaT smo razširili na druge materiale s področja EE, gradbeništva, lesarstva, tekstila itd. Krog za zbiranje tem iz področja znanstvenih raziskav in na drugi strani industrijskih raziskav se je tako bistveno razširil. Ker imamo solidno razvite skoraj vse panoge, ki predelujejo te skupine materialov in imajo možnost vključiti tudi najsodobnejše napredne materiale, se lahko vključimo v precej širok spekter raziskav, bolj smiselno pa bo seveda ta spekter ožiti na področja, ki bodo omogočila preboj industriji. Pridružili smo se EuMaT in predložili zahteve po transformaciji predložene SRA. Po dogovoru so se pospešeno nadaljevale aktivnosti po posameznih državah in vzajemno obveščanje preko e-medijev. Predlog po bistveni razširitvi področja prioritetnih naprednih materialov, s tem da prihajajo iz več že formiranih nacionalnih tehnoloških platform, je EuMaT sprejela. Navsezadnje je ravno ta način določitve prioritetnih področij v RTD eden bistvenih elementov prenovljene Lizbonske strategije.

NaMaT ustvarja, izgrajuje in udejanja inovacijsko politiko, ki bo omogočila nadpovprečno rast tehnologij na osnovi naprednih materialov, predvsem na principu ekonomije, znanja z ustvarjanjem, prenosom in uporabo znanja z vsemi komponentami, to je izobraževanje, razvoj in inovativnost.

Ena od najpomembnejših nalog tehnološke platforme NaMaT je opredelitev najpomembnejših raziskovalno razvojnih usmeritev na našem tehnološkem področju. Te usmeritve naj bi pokazale katera so prioritetna raziskovalno-razvojna področja oziroma tematike, ki zanimajo gospodarstvo. Opredelili smo štiri vsebinska (fokusna) področja in določili prioritetna (RTR) področja:

 1. Polimeri (razen elastomerov)
 2. Elastomeri
 3. Premazi in lepila
 4. Kovinski in keramični materiali

NaMaT se je najprej osredotočil na vse polimerne napredne materiale, predvsem biokompozite in biopolimere, ki bodo tudi s pomočjo genskega inženiringa v naslednjih letih omogočili prehod na obnovljivo surovinsko bazo za polimere, npr. gozd, obenem pa omogočili rabo polimerov za nove funkcije, tudi npr. za obnavljanje človeških tkiv, za zdravila, prehrano, za embalažo, ki jo bomo zaužili s hrano itd., na področja nanodelcev oziroma nanokompozitov in materialov z gradientnimi lastnostmi oziroma spremenjenimi površinami, npr. polimeri s trdoto diamanta, prevodnostjo bakra, s trenjem kot teflon itd. Kombinacije z drugimi skupinami materialov, npr. s keramiko in polprevodniki, tudi polimernimi, omogočajo z dodatno dozo znanja prodor v mikro- in nanoelektroniko, v kombinacijah z vrhunskimi orodjarskimi tehnologijami proizvodnjo hibridnih multimaterialnih sklopov z montažo, modifikacijo površine in dekoracijo že v orodju brez dodatnih robotskih celic ali celo ročnih operacij.

Z novimi skupinami materialov je NaMaT privzela nove izzive. Gre npr. za visokotrdne kompozite v gradbeništvu, ultratermične in zvočne izolacije, izotermične prevleke (tudi za tekstilne materiale), nove neoblačilne uporabe tekstila v gradbeništvu, transportu, za nove funkcionalne materiale iz lesnih in poljedelskih odpadkov. Proučiti, pri katerih od navedenih in še mnogo drugih megatrendih imamo večjo možnost priključitve in bodoče konkurenčnosti, je nedvomno ena največjih nalog TP NaMaT.

NaMaT je postavila precizne skupne cilje in osnove za skupno delovanje. Poleg gospodarskih organizacij in institucij znanja je pritegnila v partnerstvo vse podporne organizacije tega sektorja, kakor tudi predstavnike regulative, finančnih organizacij, kupcev, društev..., NaMaT torej ostaja odprta. Po osnovanju smo sprejeli začetne odločitve, organizacijo in strukturo. V začetku se je kot sekretariat in infrastruktura privzela infrastruktura Grozda Plasttehnika. Opravilo se je široko posvetovanje za dosego konsenza pri postavitvi načrta (vizija, strategija, akcijski plan). Vzpostavila se je organizacija izvajanja aktivnosti, od informacijskih, marketinških, do promocije širjenja delovanja. Osnovna pravila delovanja so zajeta v predlogu SRA. Najvažnejša so odprtost za vse bodoče partnerje z enakimi cilji, javnost, in transparentnost, težnja k povezovanju gospodarske in znanstvene sfere, zaveze k internacionalizaciji, iskanje smeri razvoja, ki bodo zagotovile konkurenčnost v prihodnosti, združevanje sil, tudi finančnih za doseganje teh ciljev in v veliki meri volontersko, čeprav strokovno delo na tem področju. Platforma je organizirana po vzoru EuMaT in drugih platform.

Vizija slovenske tehnološke platforme Napredni materiali in tehnologije (NaMaT)

NaMaT bo slovenska aktivna in dinamična platforma, vključena v evropsko tehnološko platformo EuMaT. Dosegli bomo kritično maso aktivnih podjetij udeležencev. Naš strateški program raziskav in razvoja  bo upoštevan in vključen v razvojne strategije države in drugih pomembnih akterjev. Število skupnih projektov znotraj platforme (kot odraz sodelovanja med udeleženci) bo naraščalo. Povečali bomo stopnjo uspešnosti udeležencev pri razpisih na državne in EU projekte. Udeleženci NaMaT bodo v svojih panogah postali vodilni v inovativnosti in rasti!

Osnovna ideja TP NaMaT: NaMaT pokriva vse segmente življenjskega cikla naprednih inženirskih materialov, multimaterialov in multifunkcionalnih materialov ter odgovarjajočih tehnologij:

 • razvoj
 • proizvodnja
 • testiranje in standardizacija
 • optimizacija
 • modeliranje in simulacija
 • kakovost in zanesljivost
 • podatkovne baze
 • vplivi, riziki, varstvo okolja
 • sposobnost recikliranja
 • izobraževanje
 • ekonomičnost proizvodnje
 • možnosti uporabe

Strategija: partnerji bodo svoje razvojne strategije uskladili in nadgradili s skupnimi cilji in akcijskim planom za doseganje le-teh. Za dosego ciljev bo NaMaT v partnerstvo pritegnila akterje, tudi nosilce odločitev, ki bodo lahko pripomogli k dolgoročnemu reševanju izzivov, potreb in problemov, tudi na evropskem in globalnem nivoju. NaMaT bo poiskala odgovor na ekonomske, tehnične, okoljske in socialne dolgoročne izzive, tudi na jutrišnja vprašanja. NaMaT bo sodelovala pri tvorbi evropske TP. S promocijo delovanja na mednarodnem prizorišču si bo NaMaT povečevala politično podporo, ohranjala in spodbujala predvsem inovacijski proces, z zanesljivo strategijo in detajliranim, a fleksibilnim akcijskim planom bo zasledovala dolgoročno vizijo in učinkovitost izvajanja.

Prioritetna RTR področja:  

 1. Nanostrukturirani materiali
 2. Biomateriali
 3. Kompozitni materiali
 4. Visokotemperaturni materiali
 5. Materiali za mikroelektroniko
 6. Multifunkcionalni materiali KMM
 7. Gradientni materiali FGM
 8. Hibridni materiali
 9. Premazi, prevleke

Akcijski načrt:

 • Vključitev in komuniciranje z  evropsko TP;
 • Izobraževanje in izmenjava dobrih praks;
 • Spodbujanje in financiranje podjetništva, sodelovanja, inoviranje in prenos tehnologij;
 • Razvoj infrastrukture;
 • Dopolnjevanje raziskovalne in laboratorijske opreme, znanja in tehnologij;
 • Promocija in komuniciranje;
 • Sodelovanje z ostalimi TP.
spacer

 
NaMaT
spacer