Kaj je požarni red in kdo ga mora izdelati?

projekt varnost požarni red

Na področju varstva pred požarom je požarni red osnovni dokument, ki opredeljuje različne ukrepe za varovanje življenj in zdravja ljudi in živali ter premoženja tako v stanovanjskih objektih kot v poslovnih in industrijskih objektih. Določeni so preventivni in aktivni ukrepi pred požarom ter različna navodila za ravnanje v primeru nastanka požara.

Dokumentacija opredeljuje zapisane načine za izvajanje hitrih intervencij in varnih evakuacij, ukrepe, ki so vezani na različne nevarnosti, kot je nevarnost vžiga električnih in plinskih naprav, ter načine za izvajanje ukrepov, pri čemer požarni red tudi določa obveznosti odgovornih oseb, ki se morajo redno usposabljati.

Kdo mora izdelati požarni red?

Po zakonu morajo požarni red izdelati vsi lastniki ali uporabniki tako stanovanjskih objektov kot industrijskih oziroma poslovnih objektov. Torej morajo listino izdelati tudi podjetja, ki v objektu izvajajo določeno dejavnost. V vsakem primeru pa izdelavo in ustreznost listine z ukrepi preverja inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki lahko izda kazen oziroma globo.

požarna red

V zakonu pa veljajo tudi določene izjeme, saj požarni red ni obvezen za lastnike ali uporabnike določenih objektov, kot so na primer eno stanovanjske in dvostanovanjske stavbe, objekti žičnih naprav, ne stanovanjske kmetijske stavbe, kjer se ne izvajajo dejavnosti kmetijstva, gozdarstva in lova, ter druge izjeme, ki so zapisane v zakonu o varstvu pred požarom.

Požarni red vsebuje številna določila za delodajalce

Z listino morajo biti seznanjeni vsi zaposleni v podjetju. Naloga delodajalca je tudi v tem, da določi odgovorno osebo za gašenje požarov in ustrezno izvajanje načrta evakuacije, ki ga določa požarni red. Odgovorne osebe so določene glede na število zaposlenih, v vsakem primeru pa mora biti ena odgovorna oseba na delovno izmeno. Hkrati mora delodajalec poskrbeti tudi za redna usposabljanja odgovornih oseb.

Delodajalec je tudi zavezan k temu, da priskrbi vsa sredstva in opremo za izvajanje nalog, ki zagotavljajo varstvo pred požarom, zato požarni red tudi določa, kje morajo biti postavljeni gasilni aparati in druga oprema. Poskrbeti je potrebno tudi za redno kontroliranje stanja vgrajenih sistemov za aktivno zaščito.

Priporočene vsebine

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja