Požarna varnost je določena z zakonom

požarna varnost

Slovenska zakonodaja določa vse v povezavi z obliko varnosti (več o tem, si lahko preberete tukaj).  Že glagol določa pove, da to ni nek neobvezen predlog, temveč nekaj, kar je določeno z zakonom in je zatorej obvezno in če se ne upošteva, sledi sankcija. Zakaj je požarna varnost v stavbah pomembna? Ta oblika varnosti je pomembna, ker se ukvarja s tem, kako zmanjšati možnost nastanka nenadzorovanega širjenja ognja, to je požara, in posledično požara. Še posebna previdnost in skrbnost zahteva požarna varnost v tistih objektih, v katerih ali biva ali se zadržuje velika množica ljudi. Takšen objekt mora imeti nekje obešen požarni red ter evakuacijsko pot.

Požarna varnost za izognitev požaru

Ko pride do požara, se po navadi pokličejo gasilci, ki vedo vse o tem, kakšna je požarna varnost. Dobro pa je, da požarno varnost poznajo tudi ljudje, saj so ljudje, ki so ozaveščeni, najbolj varni. Vsi bi morali vedeti, kaj vse vključuje požarna varnost, kakšne ukrepe, kako je treba ravnati ob požaru in seveda kako ravnati, da do požara sploh ne pride, da se mu vsi izognejo. Zakonsko predpisana požarna varnost spada med dejavnosti, kot so izobraževanje o ukrepih, da se izogne požarom, ukrepih ob požaru, gasilstvo, nadzor objekta in njegovih delov, še posebej napeljav, dimnikarstvo in tako dalje.

Požarna varnost je kruh strokovnjaka

Videti je, da je požarna varnost v stavbah v središču pozornosti strokovnjakov s področja varnosti v zvezi s požari. Predpogoj za dobro požarno varnost je požarni red. Lahko bi sklepali, da je požarna varnost dobra, če je dober tudi požarni red. Varnost pred požarom in varnost ob požaru se lahko torej doseže le s skrbno izdelavo vseh delov, ki sestavljajo požarno varnost. Za to najbolje poskrbijo ustrezno izobraženi in usposobljeni strokovnjaki, ki niso na novo pečeni, temveč se s takšno obliko varnosti ukvarjajo že leta in so zato imeli čas in priložnost izpiliti svoje delo, svoje načrte, način organizacije.

Priporočene vsebine

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja